αναφέ

Uncategorized

18. οικονομικό κέρδος από τις επιχειρήσεις.

(1) τα επακόλουθα εισοδήματα ενός φυσικού προσώπου για ένα φορολογικό έτος, πέραν του οικονομικού κέρδους που απαλλάσσεται από τον φόρο δυνάμει του παρόντος διατάγματος, υπόκεινται σε φόρο κάτω από το ανώτατο “εισόδημα από την επιχείρηση”

β) οποιοδήποτε οικονομικό όφελος από οποιαδήποτε εμπορική, εξειδικευμένη ή παρόμοια ένωση από την πώληση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών στα μέλη του ·

(γ) οποιοδήποτε οικονομικό κέρδος από το μίσθωμα ή τη μίσθωση ενσώματων κινητών αγαθών ·

δ) την τίμια τιμή αγοράς οποιασδήποτε κερδοφορίας ή προνομίου, είτε είναι μετατρέψιμη είτε όχι, σε μετρητά ή όχι, που προέρχεται από ένα φυσικό πρόσωπο στο πλαίσιο ή λόγω μιας προηγούμενης, υφιστάμενης ή μελλοντικής επιχειρηματικής σχέσης · και

ε) τα τέλη διαχείρισης που εισπράττει μια εταιρεία διαχείρισης (συμπεριλαμβανομένης της modaraba 47 [εταιρεία διαχείρισης]).

(2) Οποιοδήποτε κέρδος από χρέος που παράγεται από ένα άτομο, όπου η επιχείρηση του ατόμου πρόκειται να αντλήσει τέτοιο οικονομικό κέρδος, υπόκειται σε φόρο κάτω από το ανώτατο “εισόδημα από την επιχείρηση” και όχι κάτω από την κορυφή “Εισόδημα από εναλλακτικές πηγές”.

19. Επιχειρήσεις κερδοσκοπίας.-

(1) όπου ένα άτομο ασκεί κερδοσκοπική δραστηριότητα –

α) η επιχείρηση αυτή πρέπει να αντιμετωπίζεται ως διακεκριμένη και να εμποδίζει τις άλλες δραστηριότητες που ασκεί το πρόσωπο αυτό · 48)

β) το ήμισυ αυτό εφαρμόζεται ατομικά στην κερδοσκοπία και επίσης στην εναλλακτική επιχειρηματική δραστηριότητα του προσώπου ·

γ) το τμήμα εξήντα επτά εφαρμόζεται ως εάν τα κέρδη και κέρδη που προκύπτουν από μια κερδοσκοπική δραστηριότητα αποτελούν ξεχωριστό κεφάλαιο εισοδήματος ·

(δ) τυχόν κέρδη και κέρδη που προκύπτουν από την κερδοσκοπική δραστηριότητα για ένα φορολογικό έτος που υπολογίζεται σύμφωνα με το εν λόγω ήμισυ, θα περικλείονται στο οικονομικό όφελος του ατόμου που υπόκειται σε φόρο κάτω από το ανώτατο “εισόδημα από την επιχείρηση” για το συγκεκριμένο έτος. και

(ε) οποιαδήποτε απώλεια του ατόμου που προκύπτει από την κερδοσκοπική δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε για ένα φορολογικό έτος υπολογιζόμενη σύμφωνα με το εν λόγω μισό απαγορεύεται κάτω από το τμήμα πενήντα οκτώ.

(2) κατά τη διάρκεια αυτής της ενότητας, η «κερδοσκοπική δραστηριότητα» υποδηλώνει ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα κατά την οποία ένα συμβόλαιο για την απόκτηση και πώληση οποιουδήποτε εμπορικού αγαθού (συμπεριλαμβανομένων των μετοχών και των μετοχών) ρυθμίζεται σποραδικά ή τελικά διαφορετικά από τη συγκεκριμένη παράδοση ή μεταβίβαση αγαθά, ωστόσο δεν περιλαμβάνει μια επιχείρηση κατά την οποία –

α) μια σύμβαση που αφορά πρώτες ύλες ή εμπορεύματα συνάπτεται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατά τη διάρκεια μιας παραγωγικής ή εμπορικής δραστηριότητας για την προστασία από απώλειες λόγω μελλοντικών διακυμάνσεων της αξίας, με σκοπό την εκπλήρωση των εναλλακτικών συμβάσεων του ατόμου για τη συγκεκριμένη παράδοση προϊόντα που πρόκειται να κατασκευαστούν στο εργοστάσιο ή εμπορεύματα προς πώληση ·

(β) η αποδοχή των μετοχών και των μετοχών πραγματοποιείται από έναν αντιπρόσωπο ή έναν καπιταλιστή, κατά το μέτρο που προστατεύει από απώλειες μέσα στην κατοχή μετοχών και μετοχών του προσώπου μέσω διακυμάνσεων της αξίας. ή

(γ) μια σύμβαση συνάπτεται από μέλος μιας χρηματιστηριακής αγοράς ή χρηματιστηριακής αγοράς στο πλαίσιο οιασδήποτε ομαδικής ενέργειας που έχει ως αντικείμενο την ενδιάμεση εργασία για να προστατεύσει από τυχόν απώλειες που μπορεί να προκύψουν στο πλαίσιο της συνήθους πορείας της επιχείρησης του ατόμου που είναι εγγενώς μέλος.

Τμήμα II

Μειώσεις: Γενικές αρχές

20. Μειώσεις στον υπολογισμό του οικονομικού κέρδους που μπορεί να καταλογιστεί κάτω από την κορυφή “Εισόδημα από τις επιχειρήσεις” .-

(1) Με την επιφύλαξη του ισχύοντος διατάγματος, για τον υπολογισμό του οικονομικού κέρδους ενός φυσικού προσώπου που μπορεί να φορολογείται κάτω από το ανώτατο «εισόδημα από την επιχείρηση» για ένα φορολογικό έτος, επιτρέπεται η αφαίρεση κάθε δαπάνης που πραγματοποίησε το πρόσωπο εντός του έτους κατά το μέτρο που οι δαπάνες προκύπτουν από το οικονομικό κέρδος που προέρχεται από τις επιχειρήσεις που μπορούν να φορολογηθούν.

(2) Με την επιφύλαξη του ισχύοντος διατάγματος, οσάκις οι δαπάνες που αναφέρονται στο τμήμα (1) πραγματοποιούνται σε προσπάθεια απομείωσης με άθροισμα ή άθροισμα βαθμού άυλου με ωφέλιμη διάρκεια ζωής άνω του ενός έτους ή είναι δαπάνη πριν από την έναρξη, το άτομο πρέπει να υποτιμά ή να ρευστοποιήσει τις δαπάνες σύμφωνα με τα κεφάλαια είκοσι δύο, 23, 24 και 25.

(3) Με την επιφύλαξη του ισχύοντος διατάγματος, οσάκις συνδυαζόμενη μόνιμη δαπάνη πραγματοποιείται από μια συγχωνευθείσα εταιρεία σε νομικές και νομισματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και εναλλακτική αξία του σώματος σχετικά με το σχεδιασμό και την εφαρμογή της ενοποίησης, επιτρέπεται η αφαίρεση των δαπανών αυτών.

21. Δεν επιτρέπονται εκπτώσεις. – Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν διάταγμα, δεν επιτρέπεται καμία μείωση για τον υπολογισμό του οικονομικού κέρδους ενός ατόμου κάτω από το ανώτατο “εισόδημα από την επιχείρηση” για –

(α) οποιαδήποτε αποζημίωση, φόρο ή φόρο που καταβάλλεται ή οφείλεται από το πρόσωπο στο Δυτικό Πακιστάν ή σε απομακρυσμένη χώρα που εισπράττεται από τα κέρδη ή τα κέρδη της επιχείρησης ή που εκτιμάται ως μερίδιο ή με άλλο τρόπο στη βάση τέτοιων κερδών ή κερδών.

(β) συνδέει την αδύνατη ποσότητα του φόρου που αφαιρείται από τη διαίρεση ΙΙΙ του ημίσεος V του κεφαλαίου Χ από ποσότητα που παράγεται από το πρόσωπο.

(γ) οποιαδήποτε αμοιβή, μίσθωση, μεσιτεία ή προμήθεια, κέρδος από χρέη, πληρωμή σε μη μόνιμο κάτοικο, πληρωμή για υπηρεσίες ή καταβληθέν τέλος.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *