επιλογέ

Αυτός είναι ένας άλλος πονοκέφαλος για την επισκευή του Google στο στοιχείο εικόνας τέσσερις που αντιμετωπίζει κριτική για την αυτόματη τεχνική αναγνώρισης προσώπου και επομένως τον περιορισμό εγγραφής 1080p. Η εκτόξευση του στοιχείου εικόνας της Google 4 έχει δημιουργήσει αρκετό buzz γύρω από αυτό, παρά το γεγονός ότι είναι επικίνδυνη είδηση ​​για όσους βρίσκονται στο […]

Continue Reading